Newyddion

Diweddariadau Cenedaethol - Medi 2023

Llywodraeth Cymru – Adolygiad o’r Grant Datblygu Disgyblion: adroddiad terfynol. Adolygiad o lwyddiant cyllid y Grant Datblygu Disgyblion i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.

Cynllun gwerthuso’r Cwricwlwm i Gymru. Dull Llywodraeth Cymru o werthuso’r diwygiadau i’r cwricwlwm a threfniadau asesu.

Ysgolion Arbennig – Heintiau anadlol acíwt gan gynnwys COVID-19: canllawiau i ysgolion addysg arbennig. Sut i reoli heintiau anadlol ac achosion o COVID-19 mewn lleoliadau addysgol arbennig.

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Gwybodaeth a Chanllawiau ar Fêpio i Ddysgwyr Oedran Uwchradd yng Nghymru.


Ymgynghoriadau
Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg

Cwricwlwm i Gymru: ymlaen â’r daith.

ymgynghori ar:
– Ddiweddariadau arfaethedig i adran o ganllawiau Cwricwlwm i Gymru a fwriedir i helpu ysgolion (gan gynnwys unedau cyfeirio disgyblion a’r rhai sy’n gyfrifol am ddarparu addysg heblaw yn yr ysgol mewn lleoliadau eraill) i gynllunio a gweithredu eu cwricwlwm, a’i adolygu’n barhaus
– Diwygiadau arfaethedig i’r adran hon i’w gwneud yn fyrrach a mwy penodol, fel ei bod yn haws i ymarferwyr ei defnyddio Canllawiau ar gyhoeddi crynodeb cwricwlwm
Y bwriad i’r fersiwn diwygiedig hon, Ymlaen â’r daith, fod yn rhan o ganllawiau statudol.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 13 Tachwedd 2023

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708