Newyddion

Ymgynghori - Strwythur y Flwyddyn Ysgol

Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar dri mater:

– Yr egwyddor o addasu’r flwyddyn ysgol.

– Opsiynau ar gyfer gweithredu newidiadau i’r flwyddyn ysgol gan gynnwys gwneud newidiadau yn y flwyddyn ysgol 2025 i 2026.

– Dyddiadau tymhorau arfaethedig ar gyfer blwyddyn ysgol 2025 i 2026.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 12 Chwefror 2024

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708