Newyddion

Ymarferoldeb Diogelu Data ar Gyfer Clercod a Llywodraethwyr


Mae hwn yn ddigwyddiad rhithwir defnyddio Zoom


Mae’r digwyddiad yn agored i gadeiryddion (neu lywodraethwr enwebedig arall) yn ogystal â chlercod, gyda hyd at ddau yn mynychu pob ysgol am un ffi:

  • £35.00 ynghyd â TAW i danysgrifwyr
  • £60 ynghyd â TAW ar gyfer y rhai nad ydynt wedi tanysgrifio a fynychodd sesiwn 1 ym mis Tachwedd 2023
  • £75.00 ynghyd â TAW ar gyfer y rhai nad ydynt yn tanysgrifio.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon ar adeg archebu. Gallwch dalu trwy drosglwyddiad banc uniongyrchol.

Gobeithiwn y gallwch fynychu ar 5ed Mawrth. Edrych ymlaen at glywed oddi wrthych yn fuan.

Ddarperir gan:

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708