Newyddion

Diweddariadau Cenedaethol - Ebrill & Mai 2024


Estyn – Adnoddau arweiniad arolygu
Mae Estyn wedi cyhoeddi’r llawlyfr canllawiau diweddaraf ar gyfer Ysgolion a Gynhelir ac Unedau Cyfeirio Disgyblion i baratoi ar gyfer y trefniadau arolygu newydd a fydd ar waith o fis Medi 2024. Byddwn yn diwygio cyhoeddiadau perthnasol GCS, gan gynnwys y templed hunanwerthuso, drwy’r haf yn barod ar gyfer mis Medi.

Diweddaru Ebrill 2024 – Gwahardd o ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion

Grantiau addysg cyn-16
Gwybodaeth am sut y bydd Llywodraeth Cymru yn dyrannu grantiau addysg cyn-16 ym mlwyddyn ariannol 2024 i 2025. Mae nifer o newidiadau i’w nodi.

Education Endowment Foundation – Pecyn Cymorth Blynyddoedd Cynnar.
Mae’r Pecynnau Cymorth wedi’u dylunio i gefnogi athrawon ac arweinwyr ysgolion sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch sut i wella deilliannau dysgu.

New guidance – Adolygu datblygiad proffesiynol
Mae’r canllawiau adolygu datblygiad proffesiynol yn disodli canllawiau rheoli perfformiad Llywodraeth Cymru ar gyfer athrawon, penaethiaid ac athrawon digyswllt (2012). Mae hefyd yn nodi canllawiau ar gyfer gweithwyr cymorth dysgu. Yn sicr mae’n ddarllen angenrheidiol ar gyfer y llywodraethwyr hynny sy’n ymwneud ag adolygiadau datblygu.

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708