Newyddion

Diweddariadau Cenedaethol - Mehefin 2024


Heddiw (Dydd Mawrth 4 Mehefin] mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cadarnhau na fydd cynlluniau i newid gwyliau’r ysgol yn digwydd yn ystod tymor y Senedd hon er mwyn rhoi cyfle ac amser i athrawon a staff gyflwyno diwygiadau eraill.
Cliciwch yma i ddarllen y datganiad i’r wasg.

Canllawiau presenoldeb yn yr ysgol a gwyliau crefyddol.
Dyddiadau arferion a gwyliau crefyddol ar gyfer 2024. Mae’n cynnwys canllawiau i benaethiaid ar ganiatáu absenoldeb awdurdodedig.

Dyddiadau tymor ysgol 2025 i 2026 wedi’u cymeradwyo

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708