Polisi ac Ymchwil


    WG-docs-cy
    Guide-to-the-law-cy
    STPCD-cy


    Stat-instruments-cy
    WG-stats-cy

Ymgynghoriadau
Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg


Newidiadau i’r trefniadau apelau derbyn i ysgolion.

Ymgynghori ar par gynigion i wneud newidiadau i drefniadau Apelau Derbyn i Ysgolion i gynnwys opsiwn ar gyfer cynnal apelau o bell yn ogystal ag yn bersonol. Mae’r newidiadau yn gwneud yn barhaol, gyda diwygiadau priodol, rai trefniadau dros dro a osodwyd mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Submit your comments by 22 Mawrth 2023


Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708