Am / Cyswllt

Mae Gwasanaethau Governors Cymru Cyf yn wasanaeth cefnogi cenedlaethol, sydd yn darparu amrediad o gefnogaeth i ysbrydoli a hyrwyddo llywodraethiant effeithiol, arweiniad, mewnwelediad ac atebion i gwestiynau ar lwodraethiant ysgol. Rydym yn cynnig pecyn yn seiliedig ar danysgrifiad ac mae’n cynnwys mynediad i gyfoeth o wybodaeth ar rolau a chyfrifoldebau llywodraethwyr ysgolion.

Gallwch chi gofrestru yma

Ein harbenigedd

Mae gan Jane Morris a Samantha MacNamara brofiad helaeth o fframwaith deddfwriaethol llywodraethiant ysgolion ac maen nhw wedi cynghori a chefnogi nifer o lywodraethwyr, clercod, Awdurdodau Lleol a Chonsortia Rhanbarthol ar rolau a chyfrifoldebau cyrff llywodraethu dros y blynyddoedd. Rydym yn cynnig gwasanaeth unigryw o safon uchel i’ch cefnogi ar eich taith llywodraethiant.


For those of you who may not have met with us on our travels across Wales, here is a short introduction video about us at GCS

.


Mae Llinell Gefnogi Gwasanaethau Governors Cymru ar gael i danysgrifwyr GCS

Mae’r llinell gefnogi yn wasanaeth cyfeillgar, yn broffesiynol ac mae ar gael:

  • 9.00am – 5.00pm Llun i Gwener
  • 5.00pm – 7.00pm Llun i Iau yn ystod amser tymor.

Ffôn: 01443 844532 / 029 2075 3685
Gwasanaethau Governors Cymru Cyf
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 11435806
Rhif TAW: 300 2861 53
Cyfeiriad Cofrestredig: Tŷ Elfed, Llys Oaktree, Rhodfa’r Mulberry, Parc Busnes Porth Caerdydd, Caerdydd, CF23 8RS

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708