Polisi ac Ymchwil


    WG-docs-cy
    Guide-to-the-law-cy
    STPCD-cy


    Stat-instruments-cy
    WG-stats-cy

Ymgynghoriadau
Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg


Dysgu 14 i 16 o dan Gwricwlwm i Gymru
ymgynghori ar ganllawiau drafft:
– Esbonio’r gofynion cyfreithiol ar gyfer cwricwlwm ysgol ar gyfer dysgwyr 14 i 16 oed o dan Gwricwlwm i Gymru.
– Cefnogi ysgolion i ddylunio cynnig cwricwlwm sy’n bodloni’r gofynion hynny.
– Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgu ac addysgu ym mlwyddyn 10 ac 11.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 8 May 2024


Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708