Polisi ac Ymchwil


    WG-docs-cy
    Guide-to-the-law-cy
    STPCD-cy


    Stat-instruments-cy
    WG-stats-cy

Ymgynghoriadau
Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg


Strwythur y Flwyddyn Ysgol.
Ymgynghori ar dri mater:
– Yr egwyddor o addasu’r flwyddyn ysgol
– Opsiynau ar gyfer gweithredu newidiadau i’r flwyddyn ysgol gan gynnwys gwneud newidiadau yn y flwyddyn ysgol 2025 i 2026
– Dyddiadau tymhorau arfaethedig ar gyfer blwyddyn ysgol 2025 i 2026

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 12 Chwefror 2024


Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708