Polisi ac Ymchwil


    WG-docs-cy
    Guide-to-the-law-cy
    STPCD-cy


    Stat-instruments-cy
    WG-stats-cy

Ymgynghoriadau
Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg


Hyrwyddo a Hwyluso Argaeledd Cymwysterau Cyfrwng Cymraeg.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 03 Chwefror 2023

Categorïau cofrestru newydd ar gyfer Cyngor y Gweithlu Addysg: ail ymgynghoriad ar offeryn statudol drafft.

Ymgynghori ar ddiweddariadau i’r gofynion cofrestru presennol a fydd yn:
– cryfhau mesurau diogelu
– darparu cydraddoldeb i’r rhai sy’n gweithio mewn rolau tebyg
– sicrhau lefel o broffesiynoldeb ar draws pob rhan o’r sector addysg
– gosod ymddygiadau disgwyliedig ar draws y sectorau
– rhoi mynediad i staff ar draws y sector addysg at ystod o offer hyfforddi a datblygu a ddarperir drwy Gyngor y Gweithlu Addysg
– darparu llwybr i unigolion neu sefydliadau godi pryderon ac i’r pryderon hynny gael eu hymchwilio’n annibynnol

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 17 Chwefror 2023

Newidiadau i’r trefniadau apelau derbyn i ysgolion.

Ymgynghori ar par gynigion i wneud newidiadau i drefniadau Apelau Derbyn i Ysgolion i gynnwys opsiwn ar gyfer cynnal apelau o bell yn ogystal ag yn bersonol. Mae’r newidiadau yn gwneud yn barhaol, gyda diwygiadau priodol, rai trefniadau dros dro a osodwyd mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Submit your comments by 08 Mawrth 2023


Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708