Hyfforddiant

Dylai pob llywodraethwyr fanteisio ar yr hyfforddiant sydd ar gael trwy Uned Cefnogi Llywodraethwyr yr ALI er mwyn cael y wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol a chyfoes.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Digwyddiadau

Yn yr adran hon gallwch bori neu chwilio trwy ein casgliad o ddigwyddiadau fesul rhanbarth:

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708