Datganiad hygyrchedd

Mae gwefan Gwasanaethau Governors Cymru wedi’i dylunio i fod mor hygyrch â phosibl i bawb sydd yn ei defnyddio. Gyda hyn mewn golwg mae’r tudalennau wedi’u dylunio i gydymffurfio gyda chydymffurfiad Lefel 1 fel y pennir gan Web Accessibility Initiative. Mae’r canllawiau yn ffurfio sail safonau sydd yn ofynnol gan Sefydliad Cenedlaethol Prydeinig Pobl Ddall a’u hymgyrch Ei Weld yn Iawn.

Rydym hefyd yn anelu at gydymffurfio gyda Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 o ran darparu gwasanaethau ar-lein yn ôl yr hyn sydd yn ofynnol gan y Comisiwn Hawliau Anabledd. Mae’r Ddeddf yn datgan yn ddiamwys bod rhaid i wefannau sectorau cyhoeddus a phreifat fod yn hygyrch.

Nodweddion Hygyrchedd

  • Mae cysylltiadau wedi’u hysgrifennu i wneud synnwyr pan gânt eu darllen allan o gyd-destun.
  • Mae gan pob delwedd a ddefnyddir ar y safle hon ddeunydd testun i gyd-fynd â nhw.
  • Mae dalennau arddull rhaeadru wedi’u defnyddio ar gyfer y cynllun gweledol.
  • Mae pob tudalen wedi’i hadeiladu fel bod modd eu darllen heb ddalennau arddull.
  • Mae’r safle yn defnyddio meintiau ffont perthynol i alluogi’r defnyddiwr i nodi maint testun mewn porwyr gweledol.
  • Mae ffyrdd cyflym bysellfwrdd wedi’u darparu i gynorthwyo gyda llywio (gweler isod).

Ffyrdd cyflym ar y bysellfwrdd

Er mwyn galluogi defnyddwyr heb lygoden i fynd i’n safle yn hawdd rydym wedi darparu’r gallu i chi ddewis eich ffyrdd cyflym eich hun ar y bysellfwrdd i’w defnyddio ar ein gwefan.

Codau allwedd mynediad:

Datganiad Hygyrchedd a
Cartref h
Amdanom Ni 1
Y Tîm 3
Newyddion 4
Hunan Werthuso e
Llinell Gymorth 2
COA / Cyngor f
Astudiaethau Achos s
Cyhoeddiadau 6
Llawlyfr 7
Ymgynghoriadau y
Digwyddiadau 5
Cymdeithasau Lleol a
Hyfforddiant t
Cysylltiadau l

Pwysych yr allwedd tab i fynd yn syth i’r maes Chwilio.

Am wybodaeth ynglŷn â sut i ddefnyddio’r ffyrdd cyflym ar y bysellfwrdd edrychwch ar y cyfarwyddiadau isod, yn dibynnu pa fath o beiriant yr ydych yn ei ddefnyddio i fynd i’r safle.

Windows PC’s:
Internet Explorer; pwyswch a dal Alt yna’r allwedd a’r codau ffyrdd cyflym Return.
Firefox/Mozilla/Netscape; pwyswch Alt + Return.

Apple Mac’s:
Internet Explorer; pwyswch Control + Return.
Safari; pwyswch Control + Return.

Cyfeiriadau hygyrchedd:

Am ragor o wybodaeth am hygyrchedd ewch i’r gwefannau canlynol:

Porwyr y we:

Technoleg gynorthwyol:

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708