Cysylltu â ni

Mae Llinell Gefnogi Gwasanaethau Governors Cymru ar gael i danysgrifwyr GCS

Mae’r llinell gefnogi yn wasanaeth cyfeillgar, yn broffesiynol ac mae ar gael:

  • 9.00am – 5.00pm Llun i Gwener
  • 5.00pm – 7.00pm Llun i Iau yn ystod amser tymor.

Ffôn: 01443 844532 / 029 2075 3685
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 11435806
Rhif TAW: 300 2861 53
Cyfeiriad Cofrestredig: Tŷ Elfed, Llys Oaktree, Rhodfa’r Mulberry, Parc Busnes Porth Caerdydd, Caerdydd, CF23 8RS

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708