Hunanwerthuso Digidol


Mae’r e-becyn cymorth yn eich galluogi i adolygu y ffordd y mae eich corff llywodraethu yn gweithio i nodi cryfderau a meysydd ar gyfer gwelliant.

Mae hwn yn ddarpariaeth arloesol yn seiliedig o amgylch fframwaith arolygu Estyn a fydd yn helpu eich corff llywodraethu i wella ei wybodaeth a’i effeithlonrwydd mewn dull syml. Gellir uwchlwytho dogfennau allweddol yn hawdd a’u rhannu gyda chyd lywodraethwyr. Gellir cwblhau adrannau o’r pecyn cymorth ar unrhyw adeg sydd yn gyfleus i’ch corff llywodraethu.

Y ffi blynyddol ydy £46.99 a TAW.

Llanwch y ffurflen hon ddechrau eich proses hunanwerthuso a chael mynediad at yr offeryn hwnCysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708