Newyddion

Cwrs e-ddysgu: Cyflwyniad i'r system anghenion dysgu ychwanegol newydd yng Nghymru


Mae’r cwrs e-ddysgu hwn yn darparu trosolwg o’r system anghenion dysgu ychwanegol (ADY) newydd yng Nghymru a fydd yn cael ei lansio ym mis Medi 2021. Mae’r hyfforddiant wedi’i gynllunio ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc, gan gynnwys rhieni a gofalwyr.

Cliciwch yma am y cwrs

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708