Newyddion

Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd 2022-2023

Mae’r adroddiad yn edrych yn fanwl ar sut mae pob sector yng Nghymru yn perfformio. Gallwch weld trosolwg o bob sector, yn ogystal â themâu allweddol, astudiaethau achos ac adolygiadau thematig

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708