Newyddion

Hyfforddiant Niwroddatblygiadol i LywodraethwyrBydd Awtistiaeth Cymru yn cyflwyno sesiwn hyfforddi gyda’r hwyr ar gyfer GCS ar Cyflwyniad i Niwroamrywiaeth ar 22 Mai 2024 am 4pm drwy Zoom. Bydd y sesiwn yn rhoi trosolwg o Awtistiaeth, ADHD a chyflyrau niwroddatblygiadol eraill sy’n cyd-ddigwydd. Erbyn diwedd y sesiwn byddwch wedi cael cipolwg ar sut y gallai hyn effeithio ar ddysgu, iechyd emosiynol a meddyliol. Hefyd, yr hyn y gall ysgolion ei wneud i helpu a chefnogi ein dysgwyr niwroamrywiol, gan gynnwys gwybodaeth am ein hadnoddau AM DDIM i ysgolion yng Nghymru.

E-bostiwch ni ar [email protected] i archebu lle.


Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708