Offerynnau Statudol Cymru

As the official home of UK legislation, legislation.gov.uk, delivered by The National Archives, provides access to UK legislation covering all jurisdictions (England, Scotland, Wales and Northern Ireland). The site contains all General legislation from 1988 to present day, most pre-1988 primary legislation in both original and revised versions, and a large selection of secondary legislation from 1948 onwards.

Please find below links to relevant legislation

Rheoliadau Darparu Gwybodaeth gan Benaethiaid i Rieni a Disgyblion sy’n Oedolion (Cymru) 2022

Rheoliadau Addysg (Trefniadau ar gyfer Asesu yn y Cwricwlwm i Gymru) 2022

Rheoliadau Pontio o’r Ysgol Gynradd i’r Ysgol Uwchradd (Cymru) 2022

Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2021

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2020

Rheoliadau Llacio’r Gofynion Adrodd mewn Ysgolion (Cymru) (Coronafeirws) 2022

Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau Athrawon) (Cymru) 2018

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Newid Categori) (Cymru) 2015

Rheoliadau Addysg (Cynlluniau Datblygu Ysgolion) (Cymru) 2014

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014

Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014

Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013

Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) (Diwygio) 2013

Rheoliadau Cydlafurio Rhwng Cyrff Addysg (Cymru) 2012

Rheoliadau Gwerthuso Athrawon Ysgol (Cymru) 2011

Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011

Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) 2011

Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio Rhif No. 2) 2009

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2009

Rheoliadau Rheoli Mangreoedd Ysgol (Cymru) 2008

Rheoliadau Rheoli Mangreoedd Ysgol (Cymru) (Diwygio) 2008

Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Cytundebau Partneriaeth) (Cymru) 2007

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2007

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006

Rheoliadau Cynghorau Ysgol (Cymru) 2005

Rheoliadau Lwfansau Llywodraethwyr (Cymru) 2005

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005

Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir Newydd (Cymru) 2005

Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2004

Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Ysgolion a Gynhelir) (Cymru) 2003

Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymru) 2003

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion (Cylch Gwaith) (Diwygio) (Cymru) 2002

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion (Cylch Gwaith) (Cymru) 2000

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708